FeinesPerTreballar.cat
Bloc sobre treball i formació, dirigit a contractadors, treballadors, busquin o no... 
ofertes de treball, Temes clau

Carta de recomanació

Molt important per a buscar feina
By , on 21 de març de 2010

La carta de recomanació et pot obrir les portes a una nova feina

En aquesta ocasió vull acostar-vos una cosa que us pot resultar de molta utilitat quan aneu a buscar feina. No cal dir que la situació per aconseguir un treball no és de les millors. La situació en el mercat laboral s’ha tornat molt competitiva fa ja un llarg temps.

És per això que al moment de presentar-se a un lloc de treball, una carta personal de recomanació els serà de suport en aquesta candidatura. La carta personal d’recomanació és un instrument molt utilitzat en el transcurs d’un procés de selecció. Aquesta carta és idònia per tenir majors referències pel que fa l’experiència i característiques de la persona que s’està postulant a l’ocupació.

Si bé el més representatiu en aquest tipus de carta de recomanació és qui el signa, o l’empresa a qui representa aquesta signatura, la redacció d’ella no deixa de ser important. El recomanat, per evitar possibles confusions, és que qui necessiti aquesta carta li faci arribar un model o exemple del format de la carta. Vegem com ha de ser la carta personal de recomanació.Per a una bona redacció de la carta, s’han de diferenciar clarament quatre parts:

* Identificació
* Context
* Recomanació
* Tancament

La carta inevitablement ha de contenir el nom de la persona que està sent recomanada i de qui recomana, aquesta última ha d’afegir les seves dades de contacte. S’ha de fer menció, succintament de: el lloc on s’han conegut les parts, d’alguna cosa positiva sobre el treball que han desenvolupat de forma conjunta i una cosa que es destaqui de la persona que està sent recomanada.

El més indicat és que la persona que recomana pensi en les característiques més destacades de la persona a la qual recomana, com per exemple si és responsable, si és entusiasta, si és analític, si té visions globals, etc., Per tal que aquestes guiïn la redacció de la carta. No es tracta de posar-les en tots els paràgrafs ni de ser insistents en elles, però el considerar-les i tenir-les en ment seran d’ajuda per redactar la recomanació.
Recomanació Laboral

Explicada la importància de la carta personal de recomanació, i repassat els seus aspectes principals, detallaré cada un d’ells.

Identificació: La carta personal de recomanació s’ha de dirigir a qui estigui realitzant la selecció, s’ha de tenir cura d’escriure el nom i el càrrec. Per a l’adreça de contacte es recomana prendre la del lloc d’on s’ha d’enviar els antecedents. Després, en el paràgraf següent, s’ha de posar la identificació de qui fa la recomanació personal. Per exemple: El meu nom és XXX, en l’actualitat em acompliment com XXX (càrrec) a XXX (departament, organització). Li escric per donar suport a la candidatura de XXX.

Context:
En aquest apartat s’ha d’indicar quin va ser el treball pel qual es coneix al recomanat. Per exemple: Vaig treballar al costat de XXX l’any 2000, desenvolupant el projecte de “XXX” (nom del projecte o descripció curta) en el marc de XXX (context), per a l’empresa XXX (destinataris). Aquí és essencial indicar els aspectes positius i destacats de l’recomanat quant al treball que aquest ha desenvolupat. S’ha de ser específic i clar.

Recomanació:
En aquesta part s’ha d’aprofundir sobre l’postulant en termes positius, sense exagerar però sent específics. Parlarem sobre la seva persona, i el més adequat és que les característiques personals que es destaquin siguin comprovables, estiguin en consonància amb el treball realitzat i amb les característiques del lloc al qual es postula. Per exemple: El Sr / Sra / Srta. etc. XXX es va destacar en l’equip per XXX / Aquestes característiques van permetre aconseguir XXX / Treballar amb XXX va ser molt positiu perquè XXX. I es podria concloure aquest apartat amb alguna de les següents frases: Va ser un gust treballar amb XXX perquè XXX / XXX es va integrar molt bé al nostre equip perquè XXX / L’equip de treball manté encara una relació cordial amb XXX.

Tancament: Anar al motiu de la carta, és a dir, recomanar a la persona. Es pot manifestar de les següents maneres: Per tot això, recomano sense reserves a XXX a XXX / Per això, és la meva opinió que XXX reuneix les característiques necessàries per XXX. Després d’aquestes paraules, s’ha d’indicar el telèfon de qui recomana. Això li dóna més credibilitat i un to més personal a la carta:

Un aclariment més. Es recomana que la carta no contingui més de dos fulls.

Model de carta personal de recomanació

Domicili físic de l’empresa
Província d’on s’escriu. ; A ____ De _______Del _____
A qui correspongui:
El que subscriu per mitjà de la present em permeto presentar al Sr ________________, el qual tinc a bé recomanar àmpliament com una persona íntegra, treballadora i honesta.
Mateixa que tinc ____ anys de conèixer-la, temps durant el qual s’ha mostrat de la manera com anteriorment s’ha fet menció.
S’estén la present sol licitud de l’interessat per als fins que a ell convinguin.
Atentament,
Ing Julio Pérez

Després d’aquesta introducció, s’afegirà la redacció completa de la carta, diferenciant les parts que he exposat precedentment. Els desitjo molts èxits!

Foto: oficina per 11870 a Flickr

Comment | Trackbacks Closed.

Comments of “Carta de recomanació”

While there have been no comments.

Leave a comment

 

 

 


 

Sections

© Copyright 2019, Blogestudio. Red de blogs, SEO and Webs 2.0

Powered by WordPress

Creative Commons - Some Rights Reserved
 
Un proyecto realizado por Blogestudio